Kapitola 61.

prax


„Divákova karta“

Efekt: Do ruky si zoberieme balíček kariet, ktorý dáme premiešať náhodnému divákovi. Karty zoberieme späť a ukážeme divákom karty z averzu a z reverzu /spredu a zozadu/. Z balíčka v ruke urobíme vejár a požiadame náhodného diváka, aby si vybral hocijakú kartu. Divák si túto kartu zapamätá a vloží späť do balíčka. Kúzelník urobí magické gesto nad vejárom a keď karty rozvinie, divákom zvolená karta je opačne než ostatné karty z balíčka.

Rekvizity: Balíček kariet.

Príprava: Žiadna.

Postup: Zatiaľ, čo si divák prezerá kartu, ktorú si vytiahol, kúzelník musí urobiť tajný pohyb – otočí spodnú kartu balíčka a potom otočí celý balíček v ruke. Tento pohyb musí byť dobre nacvičený, aby bol rýchlo urobený. Pokiaľ nemáte zozačiatku takúto zručnosť, môžete urobiť tento pohyb pod stolom, alebo za chrbtom. Divák vloží kartu do balíčka, ktorý je v skutočnosti obrátený opačne. Kúzelník zoberie balíček kariet a dá ich za chrbát. Tam pretočí späť vrchnú kartu a celý balíček otočí a dá pred seba. Potom keď urobí vejár, tak jedna karta sa nachádza opačne otočená ako ostatné karty. Tú vytiahne - je to divákom vytiahnutá karta.