Kapitola 62.

prax


„Kúzlo s krabičkou od zápaliek“

Efekt: Kúzelník položí na stôl dve rovnaké krabičky od zápaliek. Jednu si nechá kúzelník a druhú podá divákovi s tým, aby opakoval po ňom. Kúzelník položí krabičku na stôl s obrázkom hore a prstom vytlačí vnútrajšok krabičky asi do polovice von. To isté urobí aj divák. Je vidieť, že obe krabičky sú plné zápaliek. Kúzelník a divák potom zatvoria svoje krabičky, niekoľkokrát ich pretočia a rovnakým spôsobom ich otvoria. Diváková krabička je ako predtým normálna, ale kúzelníkova má vnútrajšok opačne otočený.

Rekvizity: Dve zápalkové krabičky so zápalkami.

Príprava: Jednu zápalkovú krabičku upravíme tak, že vysypeme zápalky a vytiahneme vnútrajšok zápalkovej krabičky. Ten prerežeme žiletkovým nožíkom na dve polovičky. Jednu polovičku zastrčíme do krabičky normálne a druhú dnom nahor. Do týchto dielov dáme zápalky tak, aby po otvorení z každej strany bolo vidieť hlavičky zápaliek. To dosielime tým, že asi polovica zápaliek je otočená jedným smerom a druhá polovica druhým smerom.

Postup: Rovnaký ako efekt. Z popisu je jasné, že upravenú škatuľku si zoberie kúzelník a normálnu divák.