Kapitola 63.

prax


„Uhádnutie niekoľko čísiel“

Efekt: Pri tomto spôsobe úhádnutia čísel, si štyria diváci zvolia len jednomiestna čísla, teda čísla od 1 do 9, ktoré si napíšu na papier tak, aby to kúzelník nevidel.Prvý divák si svoje číslo vynásobí dvojkou a k výsledku pripočíta číslo 5. Potom všetko vynásobí päťkou a pripočíta 10. Výsledok dá druhému divákovi, ktorý k nemu pripočíta svoje myslené číslo a vynásobí číslom 10. Výsledok poskytne tretiemu divákovi, ktorý urobí to isté. Štvrtý divák pripočíta len svoje číslo. Konečný výsledok oznámi kúzelníkovi štvrtý divák. Kúzelník uhádne všetky štyri čísla, ktoré si mysleli diváci.

Rekvizity: Pero, papier.

Príprava: Žiadna.

Postup: Postup je popísaný v efekte. Keď štvrtý divák oznámi kúzelníkovi konečný výsledok, tak kúzelník, aby uhádol čísla, ktoré si mysleli diváci, musí od konečného výsledku odrátať číslo 3500. Potom nám z čísla, ktoré zostane po rozdiely, vyjdu všetky štyri jednotlivé čísla. /obr./