Kapitola 65.

prax


„Pardon“

Efekt: Kúzelník zoberie balíček kariet a dá ich divákom zamiešať. Potom jedného z nich požiadá, aby si jednu kartu vybral, zapamätal si ju a ukázal všetkým ostatným divákom. Medzitým sa kúzelník otočí, aby kartu náhodou nezbadal, aká to je. Potom požiada diváka, aby katu položil na vrch balíčka a ten potom presol. Kúzelník oznámi divákovi, že jeho karta bude v balíčku otočná. Rozvinie balíček a otočenú kartu vytiahne. Tá však nie je tá diváková. Kúzelník preto nariadi kartám, aby sa ospravedlnili. Odhláskuje slovo „pardon“ a pri každej hláske odloží jednu kartu. Poslednú kartu /u písmena n/ otočí a to je tá diváková karta.

Rekvizity: Balíček kariet.

Príprava: Žiadna.

Postup: Keď sme sa otočili divákovi chrbtom, využijeme toho a vrchnú kartu balíčku otočíme a odpočítame 6 kariet vrátane tej otočenej. Týchto 6 kariet dáme na spodok balíčka. Divák položí svoju kartu na vrch balíčka a presne. Tým sa jeho karta dostane niekam do balíčka. Kúzelník rozhrnie karty do vejára a spoločne s divákmi objaví otočenú kartu. Bohužiaľ to nie je tá divákova. Kartu teda vytiahne a dolnú časť balíčka, ktorá sa oddelila otočenou kartou, dá na vrch. Teraz stačí odpočítať 6 kariet a tá šiesta je divákova. Slovo „pardon“ má 6 písmen.