Kapitola 66.

prax


„Balancujúce mince“

Efekt: Mince si položíme na ľavú dlaň. Potom ich zoberieme pravou rukou a umiestnime si ich medzi palec a ukazovák tak, aby sa navzájom dotýkali hranou. Na prekvapenie divákov mince dokážeme udržať ľahko medzi oboma prstami.

Rekvizity: Dve mince rovnakej veľkosti napr. 20,- Centov, zápalka.

Príprava: Zápalku si upravíme na dĺžku 2 x priemer mince.

Postup: Vysvetlenie najdeme na obr. Vľavo je vidieť ako mince vyzerajú z predného pohľadu a vpravo je znázornéne ako vyzerajú zozadu, kde mince nikto nevidí. Tam máme pripravénú zápalku podľa prípravy. V skutočnosti mince udržuje pohromade skrytá zápalka.