Kapitola 67.

prax


„Diera v ruke“

Efekt: Optický klam – diera v ruke.

Rekvizity: Napr. papierová rolka z toaletného papiera.

Postup: Rolku držíme pravou rukou pred pravým okom, v blízkosti ľavého oka, ktoré zostane zatvorené. Teraz otvorte ľavé oko a ľavú dlaň priložte zľava tesne k okraju rolky. Uvidíte optický klam – dieru vo svoje ruke.