Kapitola 70.

prax


„Poháre naopak“

Efekt: Vyzvite divákov, aby obrátili poháriky v určitom poradí tak, aby nakoniec všetky stáli dnom nadol. Na rozdiel od divákov, nám sa to podarí.

Rekvizity: 3 poháre.

Príprava: Žiadna.

Postup: Na začiatku si pohráre postavíme ako na obr. Obrátime vždy 2 poháre naraz v tomto poradí. A – B, A – C, A – B a požiadáme divákov, aby si zapamätali poradie pohárov. Všetky poháre sú otočené smerom nadol. Teraz začneme s vonkajšími pohármi obrátenými nadol a prosredným obráteným nahor. Požiadajte náhodného diváka, aby použil rovnaký spôsob a obrátil všetky poháre dnom nadol.Všetky poháre ostanú obrátené dnom nahor. Pýtate sa prečo je to tak? Odpoveď je jednoduchá – pre inú pozíciu pohárov na začiatku. Obvykle si túto pozíciu nikto nevšimne.