Kapitola 71.

prax


„Ktorá je dlhšia?“

Efekt: Ktorá z nakreslených čiar je dlhšia?

Rekvizity: Ceruzka, papier a pravítko.

Príprava: Žiadna.

Postup: Na papier na kreslíme 2 čiary ako na obr1. K nim dokreslíme šikmé čiary ako na obr 2. Ktorá je z nich dlhšia?