Kapitola 75.

prax


„Znehybnenie diváka “

Efekt: Náhodného diváka dostane do takej polohy, že nebude môcť zdvihnúť ľavú nohu zo zeme – teda ho znehybníme.

Rekvizity: Žiadne.

Príprava: Žiadna.

Postup: Diváka si postavíme tak, aby sa pravým bokom dotýkal steny a zároveň, aby sa jeho pravá noha tiež dotýkala steny. Teraz mu povieme, aby si zodvihol ľavú nohu a on to nebude môcť urobiť – teda sme ho znehybnili.