Kapitola 76.

prax


„Koľko zápaliek je v krabičke? “

Efekt: Divákovi podáme škatuľku so zápalkami. Požiadame ho, aby v nej nechal ľubovoľný počet zápaliek. /pozn. počet zápaliek by mal byť väčší ako 10/. Potom ho poprosíme nech spočíta súčet cifier počtu zápaliek a toľko zápaliek nech ešte odoberie. Kúzelník zoberie krabičku do ruky, potrasie s ňou a povie presne, koľko zápaliek je sa v nej nachádza.

Rekvizity: Zápalková škatuľka so zápalkami.

Postup: Vysvetlenie je jednoduché. Dajme tomu, že v krabičke zostalo 35 zápaliek. 3+5=8. Divák odoberie ešte 8 zápaliek, teda 35-8=27. Tajomstvo je v tom, že keď od ľubovoľného prirodzeného čísla odpočítame súčet jeho cifier, vždy nám zostane číslo, ktoré je deliteľné 9. Takže, pokiaľ sa naučíte aký zvuk vydáva krabička s 9, 18, 27 alebo 36-timi zápalkami, tak viete presne určiť počet zápaliek v krabičke.