Kapitola 77.

prax


„Kúzelné objavenie obrázka “

Efekt: Divákom ukážeme čierny výkres na ktorom nič nie je nakreslené. Keď výkres posypeme „kúzelným práškom“, na výkrese sa objaví nakreslený obrázok kvetinky.

Rekvizity: Čierny výkres, čierna vosková pastelky a múka.

Príprava: Na čierny výkres nakreslíme čiernou voskovou pastelkou obrázok, ktorý sa nám objaví, napr. kvetinku.

Postup: Predvedenie triku je jednoduché. Zoberieme výkres, ktorý obojstranne ukážeme, že sa na ňom nič nenachádza. Výkres podržíme v ľavej ruke. Pravou rukou zoberieme „kúzelný prášok“ – čo je v skutočnosti obyčajná múka. Múkou posýpeme výkres s predkresleným obrázkom. V miestach, kde bol obrázok nakreslený čiernou pastelkou sa múka prichytí na pastelku. Tým, že výkres je čierny a múka je biela – vzniká dojem, že sa na čiernom výkrese objavil obrázok nakreslený bielou farbou.