Kapitola 78.

prax


„Text naopak “

Efekt: Divákovi podáme papier a ceruzku. Požiadame ho, aby si papier položil na čelo. Potom mu povieme nech na papier, ktorý má na čele napíše hociaké slovo. Keď dá papier dolu z čela a pozrie čo napísal, tak udiví, že slovo síce napísal, ale je zrkadlovo obrátené.

Rekvizity: Papier a ceruzka.

Postup: Totožný s efektom. Háčik spočíva v tom, že keď divák píše na papier, ktorý ma na čele, tak píše zľava doprava. Text ale píše zrkadlovo o čom sám netuší, pokiaľ si to neprečíta čo napísal.