Kapitola 79.

prax


„Zmiznutie mince “

Efekt: Na stôl položíme mincu. Po prejdení rukou nad mincou – minca zmizne. Neskôr ju objavíme späť v ruke.

Rekvizity: Minca, stôl, sako.

Postup: Na stôl položíme mincu. Nastavíme ľavú ruku k okraju stola tak, akoby sme chceli mincu do nej chytiť. Potom prostredníkom pravej ruky strčíme do mince, ktorá preletí dlaňou a vbehne do rukáva. Ukážeme ľavú dlaň. Je prázdna. Ľavú ruku spustíme pozdĺž tela – a minca sa zošuchne do ruky. Keď ruku otvoríme – objaví sa aj minca.