Kapitola 82.

prax


„Mrkva“

Efekt: Divák uhádne slovo, ktoré sme predtým napísali na papier.

Rekvizity: Papier a pero.

Príprava: Žiadna.

Postup: Tentokrát trochu zavŕtame do mentálnej mágie. Našou úlohou bude nepozorovane vsugerovať /vnútiť/ divákovi slovo, ktoré na začiatku predvádzania napíšeme na kúsok papiera. Papier 2 x zložíme a položíme na stôl pred diváka. To slovo ktoré vsugerujeme a napíšeme na papier bude „MRKVA.“ Požiadame náhodného diváka, aby povedal nahlas číslo 3 a pokračoval celou radou trojok, teda 33, 333, 3 333, 33 333, 333 333, 3 333 333 333 a akonáhle sa dostane k tomuto číslu, hneď ho zastavíme a povieme mu, aby bez rozmýšľania povedal prvú zeleninu čo ho napadne. On odpovie napodiv „Mrkva.“ Zoberieme zložený papier zo stola a na papieri je napísané slovo „Mrkva.“ Predpoveď sa zhoduje.