Kapitola 85.

prax


„Objavenie uzla na šatke“

Efekt: Šatku držíme za jeden cíp a necháme ju voľne visieť. Zdvihneme druhý cíp šatky a 2x ho pustíme. Keď ho pustíme po tretí krat – objaví sa na ňom uzol.

Rekvizity: Šatka.

Príprava: Na jednom konci šatky urobíme uzol.

Postup: Uzol sa nachádza už na začiatku triku v hornom cípe, ale je ukrytý v pravej ruke, s ktorou držíme šatku. Keď potretí krát zdvihneme dolný cíp, tak ho podržíme v pravej ruke a pustíme nadol cíp s uzlom. Divák má dojem, že cíp sa objavil na šatke. Odporúčam zakaždým, keď pustíme cíp zatriasť šatkou, aby si nikto výmeny nevšimol.