Kapitola 86.

prax


Štyri v jednom stĺpci a rade

Efekt: Pri mikromagických trikoch s mincami, príde niekedy vhod aj úloha pre divákov. Na stole máme položených 6 mincí. /obr.1/ - 4 mince vo zvislom a 3 mince vo vodorovnom rade. Divákom povieme, že ich úlohou bude pohnúť len jednou mincou tak, aby boli štyri mince jednom rade a zároveň štyri mnce v jednom stĺpci.

Rekvizity: 6 ľubovoľných mincí

Postup: Na prvý pohľad sa zdá, že neexistuje žiadne riešenie. V skutočnosti ich existuje niekoľko. Príklad riešenia úvádzam na obr.2 a ďalšie riešenie na obr.3.