Kapitola 89.

prax


„Štyrí esá“

Efekt: Divákovi sa na štyroch karetných kôpkách objavia štyri esá bez toho, aby sa balíčka kariet dotkol kúzelník.

Rekvizity: Balíček kariet.

Príprava: Na vrch balíčka kariet si tajne pripravíme štyri esá.

Postup: Balíček kariet podáme náhodnému divákovi. Povieme mu, aby balíček kariet položil na stôl a urobil štyri karetné kôpky. Potom nech zoberie do ruky prvú kôpku – ale pozor nie tú s tými esami navrchu!!! Divák bude teraz podľa našich inštrukcií prekládať karty následovne: Zoberie 3 karty z vrchu a dá ich do spodu balíčka. Potom dá po jednej karte z vrchu balíčka na ostané kôpky. To iste zopakuje aj s druhou, aj s treťou a nakoniec aj so štvrtou karetnou kôpkou. Na koniec divákovi povieme, aby otočil vrchné karty na štyroch kôpkach. Sám bude prekapený, lebo všade sa nachádzajú esá.