Kapitola 90.

prax


„Štyria králi z balíčka“

Efekt: Z balíčka kariet vyberieme štyroch kráľov. Balíček zamiešame a po jednej karty ich zasunieme na rôzne miesta v balíčku. Nakoniec balíček podáme divákovi, aby ho zamiešal. Potom ho zoberieme a vložíme do vrecka nohavíc. Z vrecka vyťahujeme jednu kartu za druhou a všetko králi.

Rekvizity: Balíček kariet a duplikát štyroch kariet napr. štyria králi.

Príprava: Do vrecka nohavíc si vložíme tajne štyroch kráľov.

Postup: Postup triku vychádza z efektu až po tú časť, keď balíček kariet vložíme do nohavíc. Karty vložíme tak, aby štyri karty ktoré máme už vo vrecku zostali na vrchu balíčka. Potom ich už len po jednej z vrchu balíčka vyberáme.