Kapitola 91.

prax


„Papierová slučka“

Efekt: Divák aj kúzelník strihajú papierovú slučku. Aj keď divák bude robiť to isté čo vy jemu zostanú dve slučky a kúzelníkovi jedna dvakrát väčšia než bola na začiatku.

Rekvizity: Papierové slučky a nožnice pre kúzelníka a diváka.

Príprava: Z papiera si vystrihneme dva pásiky 80-90 cm dlhé a 4 cm široké. Konce jedného pásika zlepíme a tým vznikne slučka č. 1. Konce druhého pásika, predtým než zlepíme otočíme o 180 stupňov a tým vznikne slučka č. 2.

Postup: Postup je jednoduchý. Divákovi podáme slučku č.1 a my si necháme slučku č.2. Zoberieme si do ruky nožnice, zapichneme doprostred pásika a pozdĺžne ho roztrihneme. To sité robí aj divák.