Kapitola 93.

prax


„Neskutočný tvar“

Efekt: Divákom ukážeme pripravený obdĺžnik /obr.2/. Každému z divákov podáme jeden papierový obdĺžnik, nožnice a vyzveme ich, aby vytvorili rovnaký tvar ako máme my. Pozor!!! Na tvar je možné sa len pozerať, ale nie ho zobrať do rúk.

Rekvizity: Papiere, ceruzka, pravítko a nožnice.

Príprava: Z papiera vystrihneme obdĺžniky 8 x 10 cm. Jeden obdĺžnik zložíme podľa obr.1.

Postup: Postup je popísaný v efekte.