Kapitola 94.

prax


„Silný“ kúzelník

Efekt: Kúzelník divákom dokáže, že je silnejší a mocnejší než oni.

Rekvizity: Žiadne.

Príprava: Žiadna.

Postup: Na to, aby sme dokázali, že sme silnejší stačí, aby sme ruku položili na hlavu /obr./ a tam pevne tlačíli. Požiadame náhodného diváka, aby sa nám pokúsil odtiahnúť ruku z hlavy. Nezvládnu to – iba ak by boli naozaj veľmi velkí a mocní.