Kapitola 95.

prax


„Vyčarovanie stuhy“

Efekt: V prázdnych rukách vyčarujeme stuhu.

Rekvizity: Kúzelnícka palička, cca.5 metrová stuha, ktorá je široká 2 cm.

Príprava: Stuhu namotáme na koniec kúzelníckej paličky.

Postup: Paličku držíme v pravej ruke tak, aby namotanú stuhu sme držali ukrytú v dlani. Nikto o stuhe nesmie vedieť. Roztvoríme ľavú dlaň a druhým koncom paličky zľahka udrieme po nej. Potom musíme šikovným pohybom chytiť paličku do ľavej ruky. Pritom nikto nesmie zbadať stuhu. Takže teraz mame koniec kúzelnickej paličky s namotanou stuhou ukrytú v ľavej dlani. Tentokrát roztvoríme pravú dlaň a druhým koncom paličky zľahka udrieme po nej. Tým dokážeme divákom, že ani v jednej ruke nič neskrývame. Pravou rukou zoberieme do ruky druhý koniec, pričom stuha zostáva ukrytá v ľavej dlani. Paličkou zamávame zopár krát nad zatvorenou ľavou dlaňou, paličku si dáme pod pazuchu, otvoríme ľavú dlaň a pravou rukou z nej vyťahujeme stuhu.