Kapitola 98.

prax


Stojacia zápalka

Efekt: Tento trik je vhodný do každej spoločnosti. Predvádzajúci zoberie zápalku a pridrží ju kolmo ku stolu. Zápalka zostane sama stáť v tejto polohe.

Rekvizity: Zápalka.

Postup: Prv než zápalku postavíme na hlavičku, nenápadne hlavičku zápalky prejdeme navlhčeným prstom. Mierne pritlačíme a zápalka začne stáť na hlavičke. Najvhodnejší podklad pod zápalku je papier.